Анхан шатны сургалтанд бүртгүүлэгсдийн анхааралд!!! 11-р сарын 2-ны өдрийн сургалт Сонгон шалгаруулалтын арга хэмжээтэй давхацсан тул цуцлагдсан болно. ММҮИ

Сургалтын бүртгэл


Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт нь сургалтын хөтөлбөртөө "Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт"-ыг жилд 7-8-н удаа "САНГИЙН ЯАМ"-р батлуулсан хөтөлбөрөөр зохион явуулахаар тусгагдсан байдаг. Иймд сургалтанд суух хүсэлтэй иргэд боломжит сургалтын хугацаагаа тааруулан бүртгүүлнэ үү.

Бүртгүүлэх бол доорхи хүснэгтийн бүртгэж байна линкэн дээр дарж бүртгүүлнэ үү!

Сургалтын нэр Эхлэх хугацаа Байршил Бүртгэл
1 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.03.16-31 "Шинэ иргэншил дээд сургууль" Бүртгэл дууссан
2 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.04.20-05.03 Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойно АB Center-ийн байр, 6 давхар, 605 тоот Бүртгэл дууссан
3 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.05.18-31 Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойно АB Center-ийн байр, 6 давхар, 605 тоот Бүртгэл дууссан
4 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.06.15-28 Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойно АB Center-ийн байр, 6 давхар, 605 тоот Бүртгэл дууссан
5 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.09.21-10.04 Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойно АB Center-ийн байр, 6 давхар, 605 тоот Бүртгэж байна
6 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.10.05-18 Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойно АB Center-ийн байр, 6 давхар, 605 тоот Бүртгэж байна
7 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.10.19-11.01 Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойно АB Center-ийн байр, 6 давхар, 605 тоот Бүртгэж байна
8 Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017.11.02-11.15 Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойно АB Center-ийн байр, 6 давхар, 605 тоот Цуцлагдсан