Анхан шатны сургалтанд бүртгүүлэгсдийн анхааралд!!! 11-р сарын 2-ны өдрийн сургалт Сонгон шалгаруулалтын арга хэмжээтэй давхацсан тул цуцлагдсан болно. ММҮИ

Удирдах зөвлөл


1. Л.Мөнх-Очир - Удирдах Зөвлөлийн дарга, ММҮИ-ийн Тэргүүн,МУИС док.проф.
2. Ж.Үхэртар - УЗ-ийн гишүүн, Нью Эстимэйтор Аудит ХХК-ийн захирал, хүндэт проф.
3. Б.Сайнжаргал - УЗ-ийн гишүүн, МУИС док. проф
4. Р.Батжаргал - УЗ-ийн гишүүн, Монгол Улсын Гавъяат эдийн засагч, док. Проф
5. П.Баянсан - УЗ-ийн гишүүн, Сургалтын хорооны дарга,МУИС
6. Х.Баянбай - УЗ-ийн гишүүн,”Акпар-Аудит”ХХК-ны захирал
7. Ц.Жигдэн - УЗ-ийн гишүүн, Аудитын хорооны дарга,“Далайван- Аудит” ХХК-ны ерөнхий захирал,
8.Б.Энхболд - УЗ-ийн гишүүн, Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны дарга
9.Д.Нацагдорж - УЗ-ийн гишүүн, Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга
10.Б.Эрдэнбат - УЗ-ийн гишүүн, МУИС-ийн багш
11.Ц.Пүрэвтуяа - УЗ-ийн гишүүн,СЭЗДС-ийн багш
12.Б. Эрдэнэ-Очир - УЗ-ийн гишүүн, Мэдээлэл,арга зүйн хорооны дарга, ”Балхан-Аудит”ХХК-ны захирал
13.Б.Хүрэлбаатар - УЗ-ийн гишүүн, МУИС-ийн багш