2016.06.02: Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт "Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэр урлалын политехникийн коллеж"-д зохион байгуулагдана. Тус сургалт 09-р сараас өмнө явагдахгүй болохыг анхаарна уу.


Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын холбоо
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар