АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ ХОЙШЛОГДЛОО: Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны 3-р ээлжийн сургалт 2015 оны 04-р сарын 21-нд "Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник"-ийн коллеж 103 тоот ангид эхлэх болсныг мэдэгдье.


Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын холбоо
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар