Sample Photo

Мэргэжлийн хариуцлагын хороо

Б.Энхболд Хорооны дарга

Sample Photo

Сургалтын хороо

П.Баянсан Хорооны дарга

Sample Photo

Мэдээлэл,арга зүйн хороо

Б.Эрдэнэ-Очир Хорооны дарга н

Sample Photo

Аудитын хороо

Ц.Жигдэн Хорооны дарга н

Эрх сунгах шалгалт

 Эрх сунгах шалгалт Хөрөнгийн үнэлгээний эрх сунгах шалгалтанд томилолтоор яваад орж амжаагүй үнэлгээчдийн дахин шалгалт 2014 оны 11-р сарын 22-ны 12 цагт ММҮИ дээр болохыг мэдэгдье. Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Ж.Самбуугийн гудамж-22. “Зоос гоёл” ХХК-ны байр № 301, 308 тоот. Утас: 70110424. 91813010

Хөрөнгийн үнэлгээчний эрх олгох сонгон шалгаруулалт

 Хөрөнгийн үнэлгээчний эрх олгох сонгон шалгаруулалт МУИС-ийн 5-р байрны 6 давхарын зааланд дараахь цагийн хуваарийн дагуу явагдана.

Үүнд:

2014.11.25 ны 14. 40 цагт - Хууль, стандарт,ёс зүйн шалгалт

2014.11.26-ны 17 цагт - Онол арга зүйн шалгалт тус тус болно.

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэгч хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалт

 ” Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан, ” Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалт”-ыг СЗХ, ММҮИ, ММНБИ-ээс хамтран зохион байгуулж байна. “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хууль, Хорооны холбогдох журмаар Хороонд бүртгүүлсэний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулах, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль эрх зүйн, аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээд нь үнэт цаасны зах зээлийн сургалтанд хамрагдан гэрчилгээ авсан ба 2 ба түүнээс дээш орон тооны ажилтантай байхаар зохицуулагдсан тул ажилтнуудаа сургалтанд идэвхитэй хамруулна уу. Сургалт 2014 оны 12-р сарын 01-нд Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын байранд явагдана.

Дэлгэрэнгүй...

Хөрөнгийн үнэлгээчин сонгон шалгаруулах тухай

Хөрөнгийн үнэлгээчин сонгон шалгаруулах тухай. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай Монгол улсын хуулийн 18 дугаар зүйл, Хөрөнгийн үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулж эрх олгох, тусгай зөвшөөрлийг сунгах журмын хоёрдугаар зүйлд заасан дагуу хөрөнгийн үнэлгээчинг сонгон шалгаруулж, эрх олгох ажиллагааг 2014 оны 11 дугаар сарын 25,26,27 -ны өдрүүдэд зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй...

Оны шилдэг үнэлгээчин

“Оны шилдэг үнэлгээчин”, “Шилдэг үнэлгээний компани” шалгаруулах тухай ММҮИ-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлын 2013 оны 04-р сарын 02-ны өдрийн 21 тоот тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 2014 оны шилдэг үнэлгээчин, шилдэг үнэлгээний компани шалгаруулах тул журамд заасан материалыг ММҮИ-ийн 301 тоотод 2014 оны 12-р сарын 01 -ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдье!

Дэлгэрэнгүй...

Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд