Sample Photo

Мэргэжлийн хариуцлагын хороо

Б.Энхболд Хорооны дарга

Sample Photo

Сургалтын хороо

П.Баянсан Хорооны дарга

Sample Photo

Мэдээлэл,арга зүйн хороо

Б.Эрдэнэ-Очир Хорооны дарга

Sample Photo

Аудитын хороо

Ц.Жигдэн Хорооны дарга

Хөрөнгийн үнэлгээний эрх олгох шалгалтын нэгдсэн дүн

Дэлгэрэнгүй...

Ам шалгалтанд орох хүмүүс

Хууль, стандарт,ёс зүй болон  Онол арга зүйн шалгалтанд тэнцсэн дараах бүртгэлийн дугаартай хүмүүс 2014.11.27-ны өглөө 09 цагт Сангийн яамны  2 давхарт ирж ам шалгалтанд орно уу. 

Үүнд:
1. 141101
2. 141105
3. 141119
4. 141134
5. 141136
6. 141148
7. 141163
8. 141172
9. 141173


Лавлах утас: 91813010

Эрх сунгах шалгалт

 Эрх сунгах шалгалт Хөрөнгийн үнэлгээний эрх сунгах шалгалтанд томилолтоор яваад орж амжаагүй үнэлгээчдийн дахин шалгалт 2014 оны 11-р сарын 22-ны 12 цагт ММҮИ дээр болохыг мэдэгдье. Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Ж.Самбуугийн гудамж-22. “Зоос гоёл” ХХК-ны байр № 301, 308 тоот. Утас: 70110424. 91813010

Онол арга зүйн шалгалтын цагийн хуваарийн өөрчлөлт

 Хөрөнгийн үнэлгээчний эрх олгох сонгон шалгаруулалт МУИС-ийн 4-р байрны 3 давхарын зааланд дараахь цагийн хуваарийн дагуу явагдана.

Үүнд:

2014.11.25 ны 14. 40 цагт - Хууль, стандарт,ёс зүйн шалгалт

2014.11.26-ны 13. 30 цагт - Онол арга зүйн шалгалт тус тус болно.

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэгч хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалт

 ” Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан, ” Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалт”-ыг СЗХ, ММҮИ, ММНБИ-ээс хамтран зохион байгуулж байна. “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хууль, Хорооны холбогдох журмаар Хороонд бүртгүүлсэний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулах, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль эрх зүйн, аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээд нь үнэт цаасны зах зээлийн сургалтанд хамрагдан гэрчилгээ авсан ба 2 ба түүнээс дээш орон тооны ажилтантай байхаар зохицуулагдсан тул ажилтнуудаа сургалтанд идэвхитэй хамруулна уу. Сургалт 2014 оны 12-р сарын 01-нд Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын байранд явагдана.

Дэлгэрэнгүй...

Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд