Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт 2016 оны 2-р сарын 18-нд "Шинэ иргэншил" дээд сургуулийн байранд эхэлнэ.


Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын холбоо
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар