ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!!

Дэлгэрэнгүй...

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТ ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ


Монгол улсын Сангийн яамнаас батласан жишиг хөтөлбөрийн дагуу “Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шат”-ны сургалтыг Завхан аймагт анх удаа ММҮИ-ээс 2015 оны 5 сарын 09-19-ний өдрүүдэд доктор(ph), профессор Р.Батжаргал, Монгол Улсын Их Сургууль-Бизнесийн сургуулийн докторант, ахлах багш П. Баянсан нар удирдан зохион байгуулав. Сургалтанд 22 хүн хамрагдсан бөгөөд сургалтын төгсгөлд шалгалтыг тестээр авч дүгнэн сертификат олгов.

ММҮИ
Сургалтын хороо

Mонголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн эрх олгох шалгалтын төлбөр

Тээврийн хэрэгслийн татвар төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 2 хоног үлдлээ

 Монгол Улсын “Автотээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль”-ийн дагуу автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг эзэмшиж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд албан татвар төлдөг. Хуульд хувь хүн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн зургадугаар сарын 01-ний дотор төлөх үүрэгтэй бол албан байгууллага, аж ахуйн нэгж эхний хагас жилээр албан татварыг төлөх ба  жилийн албан татварыг урьдчилан төлөх боломжтой гэж заасан байдаг.

Дэлгэрэнгүй...

Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд