Хөрөнгийн үнэлгээчин сонгон шалгаруулалтын "ХУУЛЬ, СТАНДАРТ, ЁС ЗҮЙ"-н шалгалт 2015.11.25-нд МУИС-4 байр, 3 давхарт, "ОНОЛ АРГА ЗҮЙН"-н шалгалт 2015.11.26-нд СЯам, 9 давхар - "Түшээ" танхимд явагдана.


Үнэлгээчин Та ямар төрлийн үнэлгээнд илүү мэргэшсэн бэ?

Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын холбоо
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Хамтрагч сайт
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар
Оюуны өмчийн газар